Archiwalne wpisy z Naszej strony
2018-12-18

Aktualizacja plików

W zakładce "Do pobrania", zostały zaktualizowane wzory druków Funduszu Socjalnego obowiązujące w 2019 roku.2018-11-27

Sanpro Synergy Sp. z o.o.W dniu 27.11.2018r. WZZ „Sierpień 80” wystąpił do pracodawcy o rozpoczęcie negocjacji płacowych na rok 2019.Pismo WZZ "Sierpirń 80" do Przezesa Zarządu Sanpro Synergy Sp. z o.o.

2018-11-08

Kolprem sp. z o.o.
dodatkowe świadczenia na święta
Komisja Świadczeń Socjalnych w Kolprem sp. z o.o. ustaliła dodatkowe świadczenie "na święta" ze środków ZFŚS na rok 2018.

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia: 7.11-16.12.2018
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 1300 zł netto – 750zł brutto
· dochód od 1300,01 zł do 2100 zł netto – 650zł brutto
· dochód od 2100,01 zł do 3000 zł netto – 500zł brutto
· dochód od 3000,01 zł do 5000 zł netto – 400zł brutto
· dochód powyżej 5000 netto – nie przysługuje

Wniosek na świadczenie do pobrania.


Wniosek na świadczenie

2018-11-06

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za III kwartał
bedzie wynosić 250 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.

2018-10-25

ArcelorMittal Poland
dodatkowe świadczenia na święta
W dniu 25.10.2018 r. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych w AMP ustaliła dodatkowe świadczenie "na święta" ze środków ZFŚS na rok 2018.

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia: 5.11-16.12.2018
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 1300 zł netto – 600zł brutto
· dochód od 1300,01 zł do 2100 zł netto – 500zł brutto
· dochód od 2100,01 zł do 3000 zł netto – 350zł brutto
· dochód od 3000,01 zł do 5000 zł netto – 250zł brutto
· dochód powyżej 5000 netto – nie przysługuje

Wniosek na świadczenie do pobrania.


Wniosek na świadczenie

2018-10-16

Wnioski na pożyczkiKomisja Socjalna w AMP na posiedzeniu w dniu 15.10.2018 r. rozpatrzyła wnioski na remont lub modernizację mieszkania/domu, zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego oraz częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu.

Podpisywanie umów będzie odbywać się od dnia 22 października br. do dnia 23 listopada br. przy czym ostateczny termin podpisywania umów upływa z dniem 30 listopada br.

2018-10-12

Sanpro
dodatkowe świadczenia na święta
Komisja ZFŚS Sanpro Synergy ustaliła poniższe kwoty i warunki wypłaty dodatkowego świadczenia na święta.

Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu: stan na dzień 01.11.2018

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia w biurze Sanpro Synergy: 2.11-07.12.2018
- wnioski, które wpłyną po 07.12.2017 nie będą wypłacone
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 2000 netto – 750zł brutto
· dochód powyżej 2000 netto – 700zł brutto

Wniosek na świadczenie i klauzula do pobrania poniżej.


Wniosek na świadczenieKlauzula ZFŚS - SS

2018-10-10

Projekty realizowane w ramach pakietu inwestycyjnego


W dniu 27 września 2018 r. pracodawca zaprosił organizacje związkowe na spotkanie na którym przedstawił status projektów realizowanych w ramach pakietu inwestycyjnego wartego 700 mln złotych w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland.
Poniżej informacje dotyczące w/w projektu.Stalownia - modernizacja systemu odpylania oraz budowa nowej odpylniModernizacja systemu odpylania spiekalniPostęp projektów środowiskowych w DG

2018-09-11

Reakcja WZZ „SIERPIEŃ 80”

Na uzasadnione pogłoski w sprawie wydzielenia służb pomocniczych w KOLPREM Sp. z o.o.
W załączniku pismo Przewodniczącego oraz odpowiedz Członka Zarządu Kolprem Sp. z o.o.SIERPIEŃ 80 pismo PrzewodniczącegoOdpowiedź Członka Zarządu

2018-09-04

Komisja socjalna - pożyczki mieszkaniowe - PRZYPOMNIENIE

Na posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 21.05.2018
komisja rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
Podpisywanie umów rozpocznie się od dnia 28 maja br.
Ostateczny termin podpisywania umów upływa 31 lipca 2018r.


Komisja Socjalna w AMP podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego terminu
do składania wniosków przez pracowników dotyczących pożyczek z ZFŚS
na remont i modernizację do 28.09.2018r.

2018-08-07

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za II kwartał
bedzie wynosić 250 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.

2018-05-21

Komisja socjalna - pożyczki mieszkaniowe

Na posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 21.05.2018
komisja rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
Podpisywanie umów rozpocznie się od dnia 28 maja br.
Ostateczny termin podpisywania umów upływa 31 lipca 2018r.


Komisja Socjalna w AMP podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego terminu
do składania wniosków przez pracowników dotyczących pożyczek z ZFŚS
na remont i modernizację do 28.09.2018r.
2018-05-07

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za I kwartał
bedzie wynosić 380,17 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.

2018-04-19

"Mały Hutnik" w KOLPREM Spółka z o.o.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy KOLPREM Spółka z o.o.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 399,11 PLN brutto.
Oraz nagrodę za I kwartał 2018 roku w kwocie 400,37 PLN brutto.
Zgodnie z porozumieniem płacowym w KOLPREM Spółka z o.o.

2018-04-14

"Mały Hutnik" w ArcelorMittal Poland S.A.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 395,38 PLN brutto.

2018-04-02Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017 – 2018

Uzgodnienie w sprawie Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017-2018, którego stosowanie będzie w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2018r.

Uzgodnienie Postojowe na 2017-2018