Archiwalne wpisy z Naszej strony2019-12-05

Odpowiedź pracodawcy na stanowisko
WZZ "Sierpień 80".Odpowiedź pracodawcy
2019-12-03

Związek Zawodowy „Sierpień 80” organizuje wycieczkę do Gruzji.

Związek Zawodowy „Sierpień 80” organizuje wycieczkę do Gruzji
w terminie 1-12.09.2020 r.

Zapisy i wpłata zaliczki do 20.12.2019 r.

Więcej informacji w pliku do pobrania niżej.Wycieczka
2019-11-21

Stanowisko MK WZZ „Sierpień 80” dot. treści pisma ArcelorMittal S.A. z dnia 03.10.2019 r.


Nasze stanowisko
2019-11-18

Pikieta protestacyjna, Kraków 18.11.2019 r.2019-11-14

KOMUNIKAT organizacji związkowych
ArcelorMittal Poland S.A.OTWÓRZ
2019-11-14

NIE zgadzamy się na wyłączenie Wielkiego Pieca i Stalowni w Krakowie.


OTWÓRZ
2019-11-13

Porozumienie w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w AMP Oddział Kraków.


Do pobrania.
2019-11-13

Stanowisko WZZ SIERPIEŃ 80 przeciwko wygaszaniu hutnictwa w Polsce.


Do pobrania.
2019-11-05

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za III kwartał 2019 r.
bedzie wynosić 250 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.


Przypominamy, że nagroda za wynik EBITDA, której częścią składową jest dodatkowa nagroda za wkład pracy na rzecz Spółki, przyznawana jest co kwartał i wypłacana wraz z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po danym kwartale kalendarzowym, w tym więc przypadku wraz z wynagrodzeniem za październik, tj. do 10 listopada.
2018-10-31

ArcelorMittal Poland
dodatkowe świadczenia na święta
W dniu 31.10.2018 r. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych w AMP ustaliła dodatkowe świadczenie "na święta" ze środków ZFŚS na rok 2018.

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia: 4.11-13.12.2018
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 1300 zł netto – 600zł brutto
· dochód od 1300,01 zł do 2100 zł netto – 500zł brutto
· dochód od 2100,01 zł do 3000 zł netto – 350zł brutto
· dochód od 3000,01 zł do 5000 zł netto – 250zł brutto
· dochód powyżej 5000 netto – nie przysługuje

Wniosek na świadczenie do pobrania.


Wniosek na świadczeniePismo okólne.
2019-10-30

Sanpro Synergy

dodatkowe świadczenia na święta
Komisja ZFŚS Sanpro Synergy ustaliła poniższe kwoty i warunki wypłaty dodatkowego świadczenia na święta.
Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu: stan na dzień 01.11.2019r.

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia w biurze Sanpro Synergy: 04.11-06.12.2019r.
- wnioski, które wpłyną po 06.12.2019 nie będą wypłacone
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 2000 netto – 1100zł brutto
· dochód powyżej 2000 netto – 1000zł brutto

Wniosek do pobrania poniżej


Wniosek Sanpro Synergy

2019-10-15

Komisja socjalna - pożyczki mieszkanioweInformujemy,
że Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych AMP
w dniu 14.10.2019 r. rozpatrzyła złożone przez pracowników wnioski o udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS w 2019 r.

Podpisywanie umów odbywać się będzie od 21.10.2019r do 29.11.2019r u firmy obsługującej fundusz w danych lokalizacjach.

2019-10-03

Odpowiedz pracodawcy na wystąpienie Związków Zawodowych w sprawie podwyższenia płac zgodnie z ZUZP paragraf 31.


Odpowiedź pracodawcy w sprawie podwyżek.
2019-09-25

Wystąpienia Organizacji Związkowych działających w AMP do Pracodawcy.


Pismo ws informacji Pracodawcy o sytuacji ekonomicznej ArcelorMittal Poland S.A.Stanowisko w sprawie podwyżek w 2020 rokuPismo w sprawie odpisu na ZFŚS na rok 2019
2019-08-21

Sposoby osiągania sukcesu
(zwolnienia) w KOLPREM Sp. z o.o.Pismo KOLPREM
2019-08-05

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za II kwartał 2019 r.
bedzie wynosić 250 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.


Przypominamy, że nagroda za wynik EBITDA, której częścią składową jest dodatkowa nagroda za wkład pracy na rzecz Spółki, przyznawana jest co kwartał i wypłacana wraz z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po danym kwartale kalendarzowym, w tym więc przypadku wraz z wynagrodzeniem za lipiec, tj. do 10 sierpnia.
2019-07-25

Wieki Piec w Krakowie pracuje.


ArcelorMittal Poland odkłada w czasie tymczasowe wstrzymanie pracy części surowcowej w Krakowie.

ArcelorMittal Poland informuje, że firma odkłada w czasie planowany na wrzesień postój części surowcowej w krakowskiej hucie.

Pracodawca postanowił odroczyć tymczasowe wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, które pierwotnie było planowane na wrzesień, ponieważ chce ponownie ocenić całą sytuację.2019-07-10

Pikieta Protestacyjna.2019-07-08

Pismo z dnia 08.07.2019r jakie wystosowali Organizacje Związkowe do Prezesa AMP w sprawie wyłączenia części surowcowej w Krakowie.


Pismo Organizacji Związkowych
2019-06-12

Wycieczka do POBIEROWA

MK WZZ „Sierpień 80” organizuje wycieczkę do POBIEROWA w obniżonej cenie, oferta poniżej.


Wycieczka do Pobierowa
2019-06-04

Tragiczna sytuacja branży hutniczej w Polsce

Poniżej przedstawiamy pismo Przewodniczącego Komisji Krajowej Bogusława Ziętka do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.


Pismo do premiera RP
2019-06-03

NIE dla wygaszenia pieca!

Oficjalne stanowisko MK WZZ "Sierpień '80" w ArcelorMittal Poland S.A. w sprawie wygaszenia wielkiego pieca w Krakowie.


Nasze stanowisko
2019-05-27

Nasze stanowisko w sprawie zatrzymania Wielkiego Pieca w Krakowie

W związku z planowanym tymczasowym zatrzymaniem
części surowcowej krakowskiej huty,
MY związkowcy z MK WZZ „SIERPIEŃ 80”
nie zgadzamy się z pracodawcą AMP
i informujemy że będziemy stali ramię w ramię
z pozostałymi Organizacjami Związkowymi by bronić Naszych miejsc pracy.

Na prośbę Członka Zarządu Rady Dzielnicy XV kol. Krzysztofa Bąka,
publikujemy przedruk jego artykułu,
który ukazał się w biuletynie związkowym „Kurier Aktualności”
NSZZ Pracowników AMP S.A.
Sprawa dotyczy nie tylko hutników,
lecz również pracowników spółek remontowych
oraz okołohutniczych zatrudnionych w części surowcowej krakowskiej huty
i mieszkających na co dzień w Dzielnicy XV Mistrzejowice.


Artykuł kolegi Krzysztofa Bąka
2019-05-21

Komisja socjalna - pożyczki mieszkaniowe

Informujemy, że Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 20.05.2019 r. rozpatrzyła złożone przez pracowników wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe
z ZFŚS w 2019 r.

Pracowników, którzy złożyli wniosek na przedmiotową pożyczkę informujemy, że:

1. Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe są dostępne w firmie BP Partner (w miejscu ich złożenia).

2. Zawarcie umowy o pożyczkę na cele mieszkaniowe z ZFŚS (wymagane poręczenie dwóch pracowników) powinno nastąpić w przypadku:

a) pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu:
  · od 27 maja do 28 czerwca 2019 r. – Dąbrowa Górnicza - cały obszar DD (w tym DZD, DWD), a także scentralizowane komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej (z wyjątkiem obszaru DP-poniżej) oraz ze Zdzieszowic i z Centrali;
  · od 17 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. – Dąbrowa Górnicza - cały obszar DP (w tym PSD, PPD, PED);
  · od 27 maja do 30 sierpnia 2019 r. – cały obszar z Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa.
Ostateczny termin zawarcia umowy o pożyczkę na remont lub modernizację upływa 30 sierpnia 2019 r.

b) pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki – od 27 maja do 30 sierpnia 2019 r.

4. Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe) dokonuje BP Partner sukcesywnie do 30 dni od daty podpisania umowy.

5. Nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskazanym wyżej terminie traktowane jest jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.

6. Oprocentowanie pożyczki wg zapisów Regulaminu ZFŚS na 2019
Tabela Nr 6.


Pracowników, którzy nie złożyli wniosku na pożyczkę:

1. Informujemy, że Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych wyznaczyła drugi termin do składania wniosków przez pracowników o udzielenie pożyczki na remont lub modernizację z ZFŚS w 2019 r. tj.: do 30.09.2019 r.

2. Przypominamy, że w przypadku pożyczek na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki lub częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu – wnioski w 2019 r. można składać wg potrzeb - na bieżąco.

3. Wnioski składa się u obsługującego ZFŚS tj.: BP Partner.
2019-04-30

Dzień Hutnika2019-04-28

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za I kwartał 2019 r.
bedzie wynosić 250 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.


Przypominamy, że nagroda za wynik EBITDA, której częścią składową jest dodatkowa nagroda za wkład pracy na rzecz Spółki, przyznawana jest co kwartał i wypłacana wraz z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po danym kwartale kalendarzowym, w tym więc przypadku wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, tj. do 10 maja.
2019-04-25

"Mały Hutnik" w ArcelorMittal Poland S.A.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2019 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 392,32 PLN brutto.

2019-04-142019-04-11

Zmiana godzin obsługi kadrowo-płacowej.

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 9 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają godziny obsługi kadrowo-płacowej w poszczególnych lokalizacjach AMP:

  - dla pracowników w lokalizacji Kraków, Dąbrowa Górnicza obsługa kadrowo-płacowa odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1100 oraz od 1200 do 1500 za wyjątkiem wtorków.
  - dla pracowników w lokalizacji Świętochłowice obsługa kadrowo-płacowa odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 630 do 1100 oraz od 1200 do 1430 za wyjątkiem wtorków.
We środy obsługa pracowników odbywać się będzie w godz. od 600 do 1100 oraz od 1200 do 1400.

  - dla pracowników w lokalizacji Chorzów obsługa kadrowo-płacowa odbywać się będzie w każdą środę w godz. od 1130 do 1430.
  - dla pracowników w lokalizacji Sosnowiec obsługa kadrowo-płacowa odbywać się będzie w godz. od 630 do 1430 w każdy piątek oraz w dwa pierwsze i dwa ostatnie dni robocze miesiąca (za wyjątkiem wtorków).


Infolinia do obsługi kadrowo-płacowej (32) 784 48 84 obsługiwana jest codziennie w godzinach od 700 do 1500.2019-03-08

Dzień Kobiet2019-02-19

Wycieczki organizowane przez MK WZZ „SIERPIEŃ 80”


MK WZZ „SIERPIEŃ 80” zaprasza do udziału w wycieczce do Ustronia do Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnego PARK PONIWIEC zgodnie z ofertą:


Oferta do Ustronia


Ofertę obejmuje dofinansowanie wg tabel ujętych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ilość osób ograniczona.2019-02-05

Wycieczki organizowane przez MK WZZ „SIERPIEŃ 80”


MK WZZ „SIERPIEŃ 80” zaprasza do udziału w wycieczkach na Cypr oraz do Pobierowa zgodnie z ofertami:


Oferta do PobierowaOferta na Cypr


Oferty obejmuje dofinansowanie wg tabel ujętych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.2019-02-05

AMP - podwyższenie składki na PPEW dniu 31.01.2019r zostało podpisane przez Pracodawcę oraz wszystkie Organizacje Związkowe porozumienie w sprawie podwyższenia składek PPE z 1,5% na 3,5% od dnia 01.05.2019r.

Poniżej treść porozumienia.


Podwyższenie składki na PPE2019-01-29

Porozumienie w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2019-2020

W dziale "Do pobrania" umieszczono plik uzgodnionego porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2019-2020, którego stosowanie będzie w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2020r..2019-01-23

Sanpro Synergy

W dziale "Do pobrania" umieszczono pliki Regulaminów Pracy oraz Wynagradzania a także wnioski na świadczenia z ZFŚS dla pracowników Sanpro Synergy.2019-01-16

Zmiana stawek w Sampro SynergyInformujemy, iż z dniem 01.01.2019r. zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w nocy dla pracowników Sampro Synergy wynoszą odpowiednio:

- 5,97 PLN za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy,

- 3,87 PLN za każdą go­dzinę pracy w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
2019-01-16

Sanpro Synergy

W dziale "Do pobrania" umieszczono plik z zasadami korzystania z wycieczek w roku 2019 dla pracowników Sanpro Synergy.2019-01-08

Zmiana stawek w AMPInformujemy, iż z dniem 01.01.2019r. zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w nocy dla pracowników AMP wynoszą odpowiednio:

- 5,97 PLN za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy,

- 3,87 PLN za każdą go­dzinę pracy w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.
2019-01-03

Wzory druków Funduszu Socjalnego dla
Kolprem Sp. z o.o.


W dziale "Do pobrania" umieszczono wzory druków Funduszu Socjalnego obowiązujące w 2019 roku dla pracowników Kolprem Sp. z o.o..2018-12-21

Odpowiedź pracodawcy

W załączniku odpowiedz pracodawcy na wystąpienie ZZ z dnia 17.12.2018r. opublikowane 18.12.2018r. na Naszej stronie.


Odpowiedź pracodawcy.
2018-12-19

Synergy Sp. z o.o. porozumienie płacowe na rok 2019

W dniu 19.12.2018r Związki Zawodowe działające w Sanpro Synergy Sp. z o.o. podpisały porozumienie płacowe na rok 2019.


Porozumienie płacowe 2019
2018-12-18

Pisma przekazane Pracodawcy

W dniu 17.12.2018r Związki Zawodowe działające w AMP przekazały Pracodawcy:

- przedłużenie stosowania porozumienia „postojowego”

- stanowisko strony Związkowej dotyczące renegocjacji porozumienia płacowego na rok 2019 wraz z załącznikami
2018-12-18

Aktualizacja plików

W zakładce "Do pobrania", zostały zaktualizowane wzory druków Funduszu Socjalnego obowiązujące w 2019 roku.2018-11-27

Sanpro Synergy Sp. z o.o.W dniu 27.11.2018r. WZZ „Sierpień 80” wystąpił do pracodawcy o rozpoczęcie negocjacji płacowych na rok 2019.Pismo WZZ "Sierpirń 80" do Przezesa Zarządu Sanpro Synergy Sp. z o.o.

2018-11-23

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2019 roku.

Dnia 21 listopada 2018 roku został podpisany, czyli jest zatwierdzony nowy Regulamin ZFŚS w AMP na rok 2019.


Regulamin ZFŚS 2019
2018-11-08

Kolprem sp. z o.o.
dodatkowe świadczenia na święta
Komisja Świadczeń Socjalnych w Kolprem sp. z o.o. ustaliła dodatkowe świadczenie "na święta" ze środków ZFŚS na rok 2018.

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia: 7.11-16.12.2018
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 1300 zł netto – 750zł brutto
· dochód od 1300,01 zł do 2100 zł netto – 650zł brutto
· dochód od 2100,01 zł do 3000 zł netto – 500zł brutto
· dochód od 3000,01 zł do 5000 zł netto – 400zł brutto
· dochód powyżej 5000 netto – nie przysługuje

Wniosek na świadczenie do pobrania.


Wniosek na świadczenie

2018-11-06

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za III kwartał
bedzie wynosić 250 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.

2018-10-30

KOLPREM Sp. z o.o.
Informacje dla załogi.Informacja dotycząca firmy Comperia.

Informacja Comperia.
Informacja dotycząca łamania Prawa Pracy.

Informacja dotycząca łamania Prawa Pracy.

2018-10-25

ArcelorMittal Poland
dodatkowe świadczenia na święta
W dniu 25.10.2018 r. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych w AMP ustaliła dodatkowe świadczenie "na święta" ze środków ZFŚS na rok 2018.

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia: 5.11-16.12.2018
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 1300 zł netto – 600zł brutto
· dochód od 1300,01 zł do 2100 zł netto – 500zł brutto
· dochód od 2100,01 zł do 3000 zł netto – 350zł brutto
· dochód od 3000,01 zł do 5000 zł netto – 250zł brutto
· dochód powyżej 5000 netto – nie przysługuje

Wniosek na świadczenie do pobrania.


Wniosek na świadczenie

2018-10-16

Wnioski na pożyczkiKomisja Socjalna w AMP na posiedzeniu w dniu 15.10.2018 r. rozpatrzyła wnioski na remont lub modernizację mieszkania/domu, zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego oraz częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu.

Podpisywanie umów będzie odbywać się od dnia 22 października br. do dnia 23 listopada br. przy czym ostateczny termin podpisywania umów upływa z dniem 30 listopada br.

2018-10-12

Sanpro
dodatkowe świadczenia na święta
Komisja ZFŚS Sanpro Synergy ustaliła poniższe kwoty i warunki wypłaty dodatkowego świadczenia na święta.

Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu: stan na dzień 01.11.2018

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia w biurze Sanpro Synergy: 2.11-07.12.2018
- wnioski, które wpłyną po 07.12.2017 nie będą wypłacone
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 2000 netto – 750zł brutto
· dochód powyżej 2000 netto – 700zł brutto

Wniosek na świadczenie i klauzula do pobrania poniżej.


Wniosek na świadczenieKlauzula ZFŚS - SS

2018-10-10

Projekty realizowane w ramach pakietu inwestycyjnego


W dniu 27 września 2018 r. pracodawca zaprosił organizacje związkowe na spotkanie na którym przedstawił status projektów realizowanych w ramach pakietu inwestycyjnego wartego 700 mln złotych w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland.
Poniżej informacje dotyczące w/w projektu.Stalownia - modernizacja systemu odpylania oraz budowa nowej odpylniModernizacja systemu odpylania spiekalniPostęp projektów środowiskowych w DG

2018-09-11

Reakcja WZZ „SIERPIEŃ 80”

Na uzasadnione pogłoski w sprawie wydzielenia służb pomocniczych w KOLPREM Sp. z o.o.
W załączniku pismo Przewodniczącego oraz odpowiedz Członka Zarządu Kolprem Sp. z o.o.SIERPIEŃ 80 pismo PrzewodniczącegoOdpowiedź Członka Zarządu

2018-09-04

Komisja socjalna - pożyczki mieszkaniowe - PRZYPOMNIENIE

Na posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 21.05.2018
komisja rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
Podpisywanie umów rozpocznie się od dnia 28 maja br.
Ostateczny termin podpisywania umów upływa 31 lipca 2018r.


Komisja Socjalna w AMP podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego terminu
do składania wniosków przez pracowników dotyczących pożyczek z ZFŚS
na remont i modernizację do 28.09.2018r.

2018-08-31

Nowe Zasady motywowania pracowników

Do końca dobiegły prace prowadzone nad "Zasadami wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków pracownikczych"..

Zasady można pobrać z naszej strony.


Zasady premiowania pracowników

2018-08-07

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za II kwartał
bedzie wynosić 250 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.

2018-08-01

Nowy Aneks nr 7 do Regulaminu Pracy

W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 30 ust.5. Ustawy o Związkach Zawodowych, podjęta została decyzja o wprowadzeniu Aneksu nr 7 do Regulaminu Pracy decyzją Pracodawcy.

Aneks można pobrać z naszej strony.


Aneks Nr 7 do regulaminu Pracy

2018-05-21

Komisja socjalna - pożyczki mieszkaniowe

Na posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 21.05.2018
komisja rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
Podpisywanie umów rozpocznie się od dnia 28 maja br.
Ostateczny termin podpisywania umów upływa 31 lipca 2018r.


Komisja Socjalna w AMP podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego terminu
do składania wniosków przez pracowników dotyczących pożyczek z ZFŚS
na remont i modernizację do 28.09.2018r.
2018-05-07

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za I kwartał
bedzie wynosić 380,17 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.

2018-04-19

"Mały Hutnik" w KOLPREM Spółka z o.o.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy KOLPREM Spółka z o.o.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 399,11 PLN brutto.
Oraz nagrodę za I kwartał 2018 roku w kwocie 400,37 PLN brutto.
Zgodnie z porozumieniem płacowym w KOLPREM Spółka z o.o.

2018-04-14

"Mały Hutnik" w ArcelorMittal Poland S.A.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 395,38 PLN brutto.

2018-04-02Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017 – 2018

Uzgodnienie w sprawie Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017-2018, którego stosowanie będzie w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2018r.

Uzgodnienie Postojowe na 2017-2018Porozumienia płacowe

Podpisano porozumienia płacowe dla pracowników:

ArcelorMittal Poland na lata 2018 i 2019

W dniu 5.02.2018r. strony porozumienia:
ArcelorMittal Poland S.A.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w latach 2018-2019
Porozumienie Płacowe na lata 2018 i 2019 dla AMPKolprem na lata 2018 i 2019
W dniu 28.02.2018r. strony porozumienia:
KOLPREM Sp. z o.o.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w KOLPREM Sp. z o.o.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w latach 2018-2019
Porozumienie Płacowe na lata 2018 i 2019 dla KOLPREMSanpro Synergy na rok 2018
W dniu 21.02.2018r. strony porozumienia:
Sanpro Synergy Sp. z o.o.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Sanpro Synergy Sp. z o.o.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w 2018 roku
Porozumienie Płacowe na 2018 rok dla Sanpro Synergy