SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEJ
WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SIERPIEŃ 80"
KOLPREM Sp. z o.o.

Janusz Wojtasik - Przewodniczący

Jan Filipiak - Wiceprzewodniczący Członek Prezydium od Spraw Socjalnych

Chudobski Mirosław - Wiceprzewodniczący Członek Prezydium od Spraw Płacowych

Marcin Szoturma - Wiceprzewodniczący Członek Prezydium od Spraw BHP

Biały Arkadiusz - Członek
Mołas Paweł - Członek
Wikliński Mirosław - Członek
Ryszard Grynbaum - Członek
Andrzej Noga - Członek