SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEJ
WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SIERPIEŃ 80"
TMS International Poland Sp. z o.o.

Wojciech Szupłak - Przewodniczący

Alojzy Lis - Wiceprzewodniczący

Danuta Sowula - Członek
Krzysztof Machalski - Członek
Lesław Mrozik - Członek