Aktualności
2018-05-21

Komisja socjalna - pożyczki mieszkaniowe

Na posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 21.05.2018
komisja rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
Podpisywanie umów rozpocznie się od dnia 28 maja br.
Ostateczny termin podpisywania umów upływa 31 lipca 2018r.

2018-05-07

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za I kwartał
bedzie wynosić 380,17 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.

2018-04-19

"Mały Hutnik" w KOLPREM Spółka z o.o.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy KOLPREM Spółka z o.o.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 399,11 PLN brutto.
Oraz nagrodę za I kwartał 2018 roku w kwocie 400,37 PLN brutto.
Zgodnie z porozumieniem płacowym w KOLPREM Spółka z o.o.

2018-04-14

"Mały Hutnik" w ArcelorMittal Poland S.A.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 395,38 PLN brutto.

2018-04-03

Bilety do Parku Twinpigs w Żorach

Dla członków WZZ „SIERPIEŃ 80” i ich rodzin bilety po atrakcyjnych cenach.
Kontakt Sebastian Zimmer tel. 508190625


2018-04-022018-03-262018-03-25 Pierwsze uruchomienie naszej strony związkowej w internecie.
Porozumienia płacowe

Podpisano porozumienia płacowe dla pracowników:

ArcelorMittal Poland na lata 2018 i 2019

W dniu 5.02.2018r. strony porozumienia:
ArcelorMittal Poland S.A.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w latach 2018-2019
Porozumienie Płacowe na lata 2018 i 2019 dla AMPKolprem na lata 2018 i 2019
W dniu 28.02.2018r. strony porozumienia:
KOLPREM Sp. z o.o.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w KOLPREM Sp. z o.o.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w latach 2018-2019
Porozumienie Płacowe na lata 2018 i 2019 dla KOLPREMSanpro Synergy na rok 2018
W dniu 21.02.2018r. strony porozumienia:
Sanpro Synergy Sp. z o.o.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Sanpro Synergy Sp. z o.o.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w 2018 roku
Porozumienie Płacowe na 2018 rok dla Sanpro SynergyPorozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017 – 2018

Uzgodnienie w sprawie Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017-2018, którego stosowanie będzie w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2018r.

Uzgodnienie Postojowe na 2017-2018