Aktualności




2018-10-16

Wnioski na pożyczki



Komisja Socjalna w AMP na posiedzeniu w dniu 15.10.2018 r. rozpatrzyła wnioski na remont lub modernizację mieszkania/domu, zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego oraz częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu.

Podpisywanie umów będzie odbywać się od dnia 22 października br. do dnia 23 listopada br. przy czym ostateczny termin podpisywania umów upływa z dniem 30 listopada br.





2018-10-12

Sanpro
dodatkowe świadczenia na święta




Komisja ZFŚS Sanpro Synergy ustaliła poniższe kwoty i warunki wypłaty dodatkowego świadczenia na święta.

Świadczenie dodatkowe wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu: stan na dzień 01.11.2018

Warunki:
- termin przyjmowania wniosków od pracowników na dodatkowe świadczenia w biurze Sanpro Synergy: 2.11-07.12.2018
- wnioski, które wpłyną po 07.12.2017 nie będą wypłacone
- wysokość dodatkowych świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:
· dochód do 2000 netto – 750zł brutto
· dochód powyżej 2000 netto – 700zł brutto

Wniosek na świadczenie i klauzula do pobrania poniżej.


Wniosek na świadczenie



Klauzula ZFŚS - SS





2018-10-10

Projekty realizowane w ramach pakietu inwestycyjnego


W dniu 27 września 2018 r. pracodawca zaprosił organizacje związkowe na spotkanie na którym przedstawił status projektów realizowanych w ramach pakietu inwestycyjnego wartego 700 mln złotych w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland.
Poniżej informacje dotyczące w/w projektu.



Stalownia - modernizacja systemu odpylania oraz budowa nowej odpylni



Modernizacja systemu odpylania spiekalni



Postęp projektów środowiskowych w DG





2018-09-11

Reakcja WZZ „SIERPIEŃ 80”

Na uzasadnione pogłoski w sprawie wydzielenia służb pomocniczych w KOLPREM Sp. z o.o.
W załączniku pismo Przewodniczącego oraz odpowiedz Członka Zarządu Kolprem Sp. z o.o.



SIERPIEŃ 80 pismo Przewodniczącego



Odpowiedź Członka Zarządu





2018-09-04

Komisja socjalna - pożyczki mieszkaniowe - PRZYPOMNIENIE

Na posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 21.05.2018
komisja rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
Podpisywanie umów rozpocznie się od dnia 28 maja br.
Ostateczny termin podpisywania umów upływa 31 lipca 2018r.


Komisja Socjalna w AMP podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego terminu
do składania wniosków przez pracowników dotyczących pożyczek z ZFŚS
na remont i modernizację do 28.09.2018r.





2018-08-31

Nowe Zasady motywowania pracowników

Do końca dobiegły prace prowadzone nad "Zasadami wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków pracownikczych"..

Zasady można pobrać z naszej strony.


Zasady premiowania pracowników





2018-08-07

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za II kwartał
bedzie wynosić 250 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.





2018-08-01

Nowy Aneks nr 7 do Regulaminu Pracy

W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 30 ust.5. Ustawy o Związkach Zawodowych, podjęta została decyzja o wprowadzeniu Aneksu nr 7 do Regulaminu Pracy decyzją Pracodawcy.

Aneks można pobrać z naszej strony.


Aneks Nr 7 do regulaminu Pracy





2018-05-21

Komisja socjalna - pożyczki mieszkaniowe

Na posiedzeniu Śląsko-Dąbrowskiej Terenowej Komisji
Świadczeń Socjalnych AMP w dniu 21.05.2018
komisja rozpatrzyła wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe.
Podpisywanie umów rozpocznie się od dnia 28 maja br.
Ostateczny termin podpisywania umów upływa 31 lipca 2018r.


Komisja Socjalna w AMP podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego terminu
do składania wniosków przez pracowników dotyczących pożyczek z ZFŚS
na remont i modernizację do 28.09.2018r.




2018-05-07

Nagroda "EBITDA" w ArcelorMittal Poland S.A.


Nagroda "EBITDA" za I kwartał
bedzie wynosić 380,17 PLN brutto
dla pracowników AMP zgodnie z porozumieniem płacowym.





2018-04-19

"Mały Hutnik" w KOLPREM Spółka z o.o.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy KOLPREM Spółka z o.o.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 399,11 PLN brutto.
Oraz nagrodę za I kwartał 2018 roku w kwocie 400,37 PLN brutto.
Zgodnie z porozumieniem płacowym w KOLPREM Spółka z o.o.





2018-04-14

"Mały Hutnik" w ArcelorMittal Poland S.A.


Z okazji Dnia Hutnika pracownicy ArcelorMittal Poland S.A.
wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 otrzymają tradycyjny dodatek
"Mały Hutnik" w kwocie 395,38 PLN brutto.





2018-04-03

Bilety do Parku Twinpigs w Żorach

Dla członków WZZ „SIERPIEŃ 80” i ich rodzin bilety po atrakcyjnych cenach.
Kontakt Sebastian Zimmer tel. 508190625






2018-04-02



2018-03-26



2018-03-25 Pierwsze uruchomienie naszej strony związkowej w internecie.




Porozumienia płacowe

Podpisano porozumienia płacowe dla pracowników:

ArcelorMittal Poland na lata 2018 i 2019

W dniu 5.02.2018r. strony porozumienia:
ArcelorMittal Poland S.A.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w latach 2018-2019
Porozumienie Płacowe na lata 2018 i 2019 dla AMP



Kolprem na lata 2018 i 2019
W dniu 28.02.2018r. strony porozumienia:
KOLPREM Sp. z o.o.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w KOLPREM Sp. z o.o.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w latach 2018-2019
Porozumienie Płacowe na lata 2018 i 2019 dla KOLPREM



Sanpro Synergy na rok 2018
W dniu 21.02.2018r. strony porozumienia:
Sanpro Synergy Sp. z o.o.
oraz
Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Sanpro Synergy Sp. z o.o.
podpisały porozumienie, które będzie obowiązywało w 2018 roku
Porozumienie Płacowe na 2018 rok dla Sanpro Synergy



Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017 – 2018

Uzgodnienie w sprawie Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na lata 2017-2018, którego stosowanie będzie w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2018r.

Uzgodnienie Postojowe na 2017-2018