SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEJ
WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SIERPIEŃ 80”
SANPRO SYNERGY SP. Z O.O.
PRZY ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Sebastian Zimmer – Przewodniczący