SKŁAD KOMISJI ODDZIAŁOWEJ
WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SIERPIEŃ 80”
PRZY ARCELORMITTAL POLAND S.A.
ODDZIAŁ HUTA KRÓLEWSKA w CHORZOWIE

Sebastian Zimmer – Przewodniczący

Sławomir Magierowski – Wiceprzewodniczący

Michał Dudek – II Wiceprzewodniczący

Arkadiusz Szymura - Skarbnik