SKŁAD MIĘDZYZAKŁADOWEJ KOMISJI
WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO "SIERPIEŃ 80"

Janusz Wojtasik - Przewodniczący

Sebastian Zimmer - Wiceprzewodniczący

Jacek Malczewski - Członek
Jan Filipiak - Członek
Marcin Szoturma - Członek
Grzegorz Szczepanek - Członek
Wojciech Szupłak - Członek